Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

w OLSZTYNIE

 

          W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie (dalej: SOW w Olsztynie).

 

I.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie z siedzibą przy

ul. Bałtyckiej 37a, 10-144 Olsztyn, numer tel.: 89 527-57-11

adres e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl.

 

II.

W SOW w Olsztynie wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

  - adres e-mail: ido.sowolsztyn@wp.pl,

  - telefonicznie pod numerem telefonu (89) 527-57-11,

  - listownie na adres:

Inspektor Danych Osobowych

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Bałtycka 37a

10-144 Olsztyn.

 

III.

SOW w Olsztynie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

  1. realizacji usług w zakresie interwencyjnym, dotyczących zapewnienia schronienia ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką, udzielanie poradnictwa: psychologicznego, prawnego, socjalnego.
  2. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia SOW w Olsztynie poprzez monitoring w ściśle wyznaczonych miejscach z zachowaniem prywatności i godności osób,
  3. dostarczania do organizacji nowych zasobów materialnych, usług i praw, wynikające z realizacji obowiązków w sferze pracowniczej, obsługi procesów rekrutacji.

 

IV.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych.

 

V.

SOW w Olsztynie nie przekazuje Pana/Pani  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

VI.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

VII.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany  w przepisach o archiwizacji.

 

VIII.

W związku z przetwarzaniem przez SOW w Olsztynie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Kierownik SOW w Olsztynie;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

 

IX.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez SOW w Olsztynie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Kierownik SOW w Olsztynie

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny