Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

O nas

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE jest placówką związaną ze środowiskiem osób doznających przemocy oraz pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


   Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie został powołany Uchwałą Nr LXVIII/853/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia  27 września 2006 r. Jest jednostką organizacyjną Miasta Olsztyn, funkcjonuje od 1 października 2006 r.  


   Ośrodek działa na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z dn. 20.09.2005 r.), realizuje zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinnie. Ośrodek spełnia standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.02.2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,  kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.


   W naszym Ośrodku zatrudnieni są specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a ich praca poddawana jest systematycznej superwizji.


OFERUJE:

- bezpłatny całodobowy pobyt dla osób doznających przemocy;

- przeprowadzenie diagnozy sytuacji osoby w rodzinie oraz dzieci pozostających pod jej opieką dotkniętych przemocą w rodzinie;

- udzielanie poradnictwa:
     psychologicznego,
     prawniczego,
     socjalnego,
     medycznego;

- prowadzenie terapii indywidualnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie:
     Celem terapii indywidualnej jest wsparcie psychologiczne oraz wzmocnienie osób krzywdzonych w rodzinie, w takim stopniu, aby mogły podjąć decyzję o wprowadzeniu pozytywnych zmian w swoim życiu.
 
- prowadzenie grup psychoedukacyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie:
     Jej głównym założeniem i celem jest POWSTRZYMANIE PRZEMOCY W RODZINIE m.in. poprzez:
    ->  zdobycie wiedzy o tym, czym jest przemoc domowa,
    ->  rozpoznanie faz przemocy we własnej rodzinie,
    ->  zmianę stereotypowego myślenia na temat przemocy,
    ->  Zmianę przekonań o swojej sytuacji, o świecie i o sobie,
    ->  Poznanie własnych praw i uczenie się egzekwowania ich,
    ->  Wyjście z roli ofiary,
    ->  Pracę nad budowaniem poczucia własnej wartości,
    ->  Uczenie się i ćwiczenie nowych, konstruktywnych zachowań.
     Uczestniczki zajęć zachęcają do korzystania z pomocy po to, aby m.in.:
    ->  odzyskać poczucie własnej wartości,
    ->  uzyskać wiedzę i pewność siebie, większą swobodę i kontrolę nad swoim życiem,
    ->  poznać prawa,
    ->  nauczyć się asertywności i używać jej w życiu codziennym,
    ->  dawać sobie prawo do popełniania błędów i ponoszenia za nie odpowiedzialności,
    ->  zmieniać coś w swoim życiu, bo każda zmiana pociąga za sobą kolejne, dzięki temu można mieć kontrolę na biegiem wydarzeń.

 

DZIAŁANIA OŚRODKA SŁUŻĄ BEZPIECZEŃSTWU I OCHRONIE OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE, A TAKŻE CZASOWEJ IZOLACJI OD ŹRÓDEŁ KRYZYSU ORAZ SKUTECZNEJ I INTENSYWNEJ POMOCY INTERWENCYJNEJ.

 
PRZEDMIOTEM POMOCY DLA KLIENTÓW OŚRODKA jest:

- świadczenie usług w zakresie interwencyjnym,

- potrzeb bytowych,

- terapeutyczno-wspomagającym,

- ochrona przed dalszym krzywdzeniem osób dotkniętych przemocą,

- zapewnienie, na prośbę osoby dotkniętej przemocą bezpiecznego schronienia.
 

 

OFEROWANA POMOC JEST BEZPŁATNA I NIE WYMAGA ŻADNEGO SKIEROWANIA.

 
     Ośrodek dysponuje 15 miejscami noclegowymi rozmieszczonymi w trzech pokojach (z łazienkami).
Na terenie ośrodka znajduje się także:
- wspólne pomieszczenie do pobytu dziennego,
- miejsce do zabaw dla dzieci oraz pomieszczenie do nauki,
- ogólnodostępna kuchnia,
- pomieszczenie do prania i suszenia.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny